KZEiRSW-Nowogard

 

Na tej stronie umieszczamy wszelkiego rodzaju dokumenty, akty prawne.

KZEiR SW

1. Statut_związku_2018 

2. Deklaracja_członkowska_2019r. 

Inne

1. Rozporządzenie_MS_z_23.11.2018r._w_sprawie_funduszu_socjalnego_emerytów_i_rencistów_Służby_Więziennej

oraz _członków_ich_rodzin 

2. Wniosek_o_przyznanie_świadczenia_2018  do wniosku należy jednorazowo dołączyć:         a.  Zgoda_na_przetwarzanie_danych 

3. Wniosek_o_objecie_świadczeniami_2018.pdf 

4. Ustawa_o_zaopatrzeniu_emerytalnym_funkcjonariuszy_Policji_..._2019r. 

 

 Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Akty prawne oraz inne uregulowania dotyczące działalności KZP przy ZK w Nowogardzie:

1. Ustawa_o_kasach__zapomogowo_-_pożyczkowych 

2. Nowy statut jest w opracowaniu 

3. Organy_KZP

4. Klauzula_informacyjna 

5. Postępowanie_z_wnioskami    

6.  Wpisowe dla nowego członka wynosi 50 zł., natomiast dla członka skreślonego z listy Kasy na własne żądanie, wpisowe wynosi 150 zł.

7. Miesięczna składka członkowska wynosi minimum 50 zł.

statut_PKZP_31.03.2011r._ze_zm._26.07.2019r..pdf  - w dużej części nieaktualny

   Druki do pobrania: 

1. Deklaracja_przystąpienia   

2. Aktualizacja_danych_osobowych 

3. Wniosek_o_pożyczkę

4. Wniosek_o_wycofanie_wkładów

5. Wniosek_o_skreślenie    

6. Wniosek_o_zawieszenie_spłaty_pożyczki 

7. Wniosek_o_zwiększenie_-_zmniejszenie_miesięcznych_składek 

 

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl