KZEiRSW-Nowogard

 

Na tej stronie umieszczamy wszelkiego rodzaju dokumenty, akty prawne.

KZEiR SW

1. Statut_KZEiR_SW_2023r..pdf 

2. Deklaracja_członkowska_2019r. 

Uchwały Zarządu Głównego i Zjazdowe :

 Tutaj

 

Inne

1. Rozporządzenie_MS_z_23.11.2018r._w_sprawie_funduszu_socjalnego_emerytów_i_rencistów_Służby_Więziennej

oraz _członków_ich_rodzin 

2. Wniosek_o_przyznanie_świadczenia_2018  do wniosku należy jednorazowo dołączyć:         a.  Zgoda_na_przetwarzanie_danych 

3. Wniosek_o_objecie_świadczeniami_2018

4. Ustawa_o zaopatrzeniu emerytalnym_policji_2023

 

 Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

 

Informacja dla osób przechodzących na świadczenie roczne/emeryturę/rentęTutaj  

 

Akty prawne oraz inne uregulowania dotyczące działalności KZP przy ZK w Nowogardzie:

1. Ustawa_o_kasach__zapomogowo_-_pożyczkowych 

2. Statut_KZP 

3. Organy_KZP

4. Klauzula_informacyjna 

5. Postępowanie_z_wnioskami    

6.  Wpisowe dla nowego członka wynosi 50 zł., natomiast dla członka skreślonego z listy Kasy na własne żądanie,        wpisowe wynosi 150 zł.

7. Miesięczna składka członkowska wynosi minimum 50 zł.

8. Wkłady członkowskie oraz raty zaciągniętych pożyczek wpłacamy na niżej podany rachunek bankowy Kasy Zapomogowo Pożyczkowej najpoźniej do 10 dnia każdego miesiąca: - 70-9375-1012-4200-4584-2000-0010

 

   Druki do pobrania: 

1. Deklaracja_przystapienia   

2. Aktualizacja_danych_osobowych 

3. Wniosek_o_pożyczkę

4. Wniosek_o_wycofanie_wkładów

5. Wniosek_o_skreślenie    

6. Wniosek_o_zawieszenie_spłaty_pożyczki 

7. Wniosek_o_zwiększenie_-_zmniejszenie_miesięcznych_składek 

 

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl