KZEiRSW-Nowogard

                                                                                                                               

         Nasze Koło zrzesza emerytów i rencistów SW wcześniej pełniących służbę w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, emerytów i rencistów po zlikwidowanym Areszcie Śledczym w Kamieniu Pomorskim i Areszcie Śledczym w Świnoujściu, członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach i rencistach oraz współmałżonków emerytów i rencistów. Ponadto członkami  Koła mogą zostać osoby uprawnione do świadczeń socjalnych, które na zaopatrzenie emerytalne przeszły w innej jednostce, ale na ich wniosek zostały objęte  świadczeniami socjalnymi w tutejszej jednostce penitencjarnej.

Do naszego Koła serdecznie zapraszamy świeżo upieczonych emerytów i rencistów. Zapisać się można w każdy piątek w czasie dyżuru członków Zarządu. kontakt

Deklarację wstąpienia do Koła oraz wniosek o objęcie świdczeniami można pobrać z naszej strony z zakładki - Dokumenty

Nasze Koło jest jednym z wielu działających Kół przy Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych. Jesteśmy ogólnopolską organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz inne uprawnione osoby. Mamy osobowość prawną, działamy na podstawie Statutu i obowiązujących przepisów prawa. Majątek Związku pochodzi przede wszystkim ze składek członkowskich, które od 2020r. wynoszą 2,50 zł miesięcznie tj. 30 zł. rocznie.

Posiadamy własny Zarząd Koła Terenowego oraz Komisję Rewizyjną. W chwili obecnej do Koła Terenowego przy ZK w Nowogardzie należy ponad 170 osób.

Członkami Zarządu są:

* Przewodniczący Koła - Jerzy Tębłowski

* Skarbnik - Krzysztof Piwowski

* Członek -  Teresa Lewandowska

* Członek -  Elżbieta Suska

* Członek -  Lucja Konior

* Członek -  Mariusz Łach

Członkami Komisji Rewizyjnej są:

* Przewodniczący - Jacek Rafiński

* Członek - Seweryna Kapała

* Członek - Jan Konior

Przedstawiciel AŚ w Świnoujściu - Marian Gauda

 

Historia powstania Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Tutaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl